Piesārņojums, kas pagājušā nedēļā konstatēts Gaujas upē pie Dzelzs tilta, visticamāk tur nonācis no lietus kanalizācijas sistēmas, jo tai nav attīrīšanas ietaises, tādējādi uzkrātās kaitīgās vielas ieplūdušas upē. Lai tās neizplatītos tālāk, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzstādīja absorbējošās bonas, kas upē atradīsies tik ilgi, līdz būs pārliecība, ka izplūdusī viela nekādu risku neradīs.

Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece Līga Zvirbule informē, ka kāds incidents noticis Audēju ielā, jo konstatēts, ka no turienes dīzeļdegviela ir plūdusi. Viņa min, ka vizuāli un pēc smaržas varēja noteikt, ka tā ir dīzeļdegviela, taču ir paņemti paraugi, lai par to pārliecinātos.

Valsts vides dienestā norāda, ka tika apsekotas arī tuvāko uzņēmumu teritorijas, lai pārliecinātos, vai piesārņojums nav nācis no tām. Tomēr, veicot papildus aptaujas un apsekošanu, tika gūta pārliecība, ka tas nācis no Audēju ielas, kas atrodas Gaujas tuvumā. Šādi noplūdes riski pastāv divos gadījumos – kad ir ļoti intensīvas lietus gāzes vai strauja sniega kušana, kad ar notekūdeņiem no ielu aktīvajām zonām tiek savākts viss, kas tur ir uzkrājies. Vai, kā tas, iespējams, ir šajā gadījumā, ka naftas produkti lietus ūdens sistēmā un tālāk Gaujas upē nonākuši cilvēka neuzmanīgas rīcības rezultātā.

Līga Zvirbule norāda, ka problēma ar lietus ūdens kanalizācijas sistēmām lielākoties ir tāpēc, ka tās būvētas padomju gados, tomēr katra vietvara savu iespēju robežās, rekonstruējot ielas, izbūvē arī jaunus lietus ūdens kanalizācijas tīklus. It īpaši pašvaldībām, kurās ir posmots reljefs un pa vidu teritorijai plūst upes vai ezeri, ir pienākumus veidot pārdomātu lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanas sistēmu. Tāpat Vides dienestā aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ziņot par šādiem gadījumiem.

Valmieras pašvaldības lietus kanalizācijas sistēmas apsaimnieko uzņēmums “Valmieras ūdens”, kas naftas produktu noplūdes savāc un nodod attiecīgajām firmām. Pašvaldībā skaidro, ka pilsētā ir lokālas kaitīgo vielu attīrīšanas ietaises sistēmas – tās ir degvielas uzpildes stacijās un stāvlaukumos, kas paredzēti vairāk nekā piecdesmit automašīnām.

Absorbējošās bonas jau savākušas praktiski visu Gaujā ieplūdušo naftas produktu emisiju, kā arī konkrētā notekūdens aka, no kurienes nācis piesārņojums, ir iztīrīta. Kā uzsver vides dienestā, kaitējums ar nopietnām sekām nav nodarīts, jo noplūduši nelieli apjomi kaitīgo vielu. Dienests arī vērsīsies policijā, ar lūgumu palīdzēt noskaidrot, vai šajā situācijā nav notikušas kādas ļaunprātīgas rīcības.

 

Sižeta autori:
Elīna Upīte
Reinis Žagariņš
Vidzemes televīzija

 

Spread the love