Lielie ceļu izdevumi, zemie ekonomiskie rādītāji un ierobežota produkcijas realizācija ir problēmas, kas jau daudzus gadus uztrauc Latgales reģiona uzņēmējus un lauksaimniekus. Lai mudinātu sabiedrību līdziesaistīties valstī nozīmīgu problēmu aktualizēšanā un risināšanā, Rēzeknes novadā aizvadīts forums, kas veltīts Latgales reģiona attīstībai.

„Latgales attīstības ilgtspējas formula: izglītība, inovācija, uzņēmējdarbība, digitalizācija” – šāds nosaukums dots “Latvijas finiera” ražotnē Rēzeknē aizvadītajai konferencei, kuru rīkoja biedrība “Latvijas Formula 2050”. Konference pulcēja kopā dažādu nozaru pārstāvjus, tostarp lauksaimniekus, ekonomistus, augstāko izglītības iestāžu vadošos pētniekus un deputātus.

Biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes priekšsēdētāja vietnieks Juris Binde stāsta, ka “Latvijas Formula 2050” misija ir nevis risināt valsts jautājumu problēmas, bet iniciēt un dot zināmus virzienus, kuros vajadzētu darboties.

Teju ikviens runātājs kā būtiskāko problēmu uzsvēra nevienlīdzīgo reģionu attīstību visā Latvijā. Īpaši skaudra statistika rādās Latgales ekonomiskās attīstības un demogrāfiskajos rādītājos. AS “SEB banka” valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere min, ka viņu visvairāk uztrauc milzīgais attīstības izrāviens Rīgā un tas, ka citi reģioni Rīgai netiek līdzi.

Kā vienu no risinājumiem foruma dalībnieki izvirzīja jaunu darba vietu radīšanu informāciju tehnoloģiju jomā, tādējādi radot interesi jauniešiem palikt strādāt reģionā, gan mazinot transporta izdevumu problēmu. Lielas cerības tiek liktas arī uz reģionālajiem attīstības centriem.

Pērn biedrība “Latvijas Formula 2050” līdzīgu forumu rīkoja Liepājā. Kā turpinājums tam sekoja seminārs pirms mēneša, kura laikā liepājnieki apsprieda savas pilsētas attīstības stratēģiju nākamajiem 15-20 gadiem.

 

Sižeta autori:
Beatrise Jakobsone
Arvis Gailums
LRT

 

Spread the love