Pērn pavasarī tieši Latgalē un Vidzemē bija konstatēti vislielākie putnu nodarītie postījumi graudaugiem. Zemnieki uztraucas, ka šis gads varētu būt līdzīgs, jo mitrums laukos tikai palielinās. Turklāt putni reģionā sāka ierasties jau pirms divām nedēļām, un tas ir krietni agrāk, nekā citas reizes. Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka šobrīd vērtē arī zemnieku iesniegumus par iespēju atsevišķos gadījumos medīt zosis.

Z/s “Bērziņi” saimnieks Andrejs Bondars stāsta, ka vislielākā cīņa notiek ar zosīm un gulbjiem. Putni izrausta saknes, tādējādi izretinot laikus. Viņš min, ka gulbis izēdot tikai mazus laukumus, bet zosis – pilnībā visu. Šogad, kā uzskata zemnieks, apēstu graudaugu varētu būt salīdzinoši vairāk, jo ir liels nokrišņu daudzums, un liels mitrums putniem ļoti patīk.

Dabas aizsardzības pārvalde apstiprina, ka šis ir otrais gads, kad zosis nav devušās projām, bet pārziemojušas Latvijā, un putni atlidojuši krietni agrāk, nekā citus gadus.

Šogad kā viens no būtiskākajiem jaunumiem ir tas, ka tiek vērtēti zemnieku iesniegumi par atļauju zosis uz laukiem medīt. DAP Kontroles un uzraudzības sektora vadītājs Dagnis Vasiļevskis informē, ka DAP centrālais birojs izsniegs atļaujas, kurās būs sīki un smalki aprakstīts, kur un ar kādu munīciju drīkstēs zosis medīt, un kāda būs kontroles sistēma.

Pērn Dabas aizsardzības pārvalde saņēma ap 300 pieteikumus par postījumiem, kuri, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bijuši vislielākie. DAP vecākais eksperts Ģirts Baranovskis atgādina, ka komisija arī dabā pārbauda, vai ir veikti nepieciešamie atbaidīšanas pasākumi. Viņš min, ka pagājušajā gadā visaktīvāk postījumi tika nodarīti Lubānas ezera apkaimē.

Pagaidām par putnu nodarītajiem postījumiem neviens pieteikums Dabas aizsardzības pārvaldē nav saņemts, un tā kā putni vēl tikai sāk barošanos, ir pāragri spriest, vai atkārtosies pagājušā gada pieredze.

 

Sižeta autori:
Ausma Sprukte
Andrejs Mažāns
Vitālijs Dudarenoks
LRT

 

Spread the love