Piektdien, 28. februārī, svinīgi atklāja Liepājas ostas modernizēto dzelzceļa infrastruktūru – jaunizbūvētus un rekonstruētus sliežu ceļa posmus, kas ostu savieno ar Liepājas dzelzceļa staciju. Liepājas SEZ pārvalde skaidro, ka īstenotais projekts uzlabos dzelzceļa sastāvu manevrēšanas ātrumu, tomēr tajā pašā laikā jau plaši izskanējusi informācija, ka Latvijā dzelzceļa kravu pārvadājumu apmērs pērn samazinājies par 15,8%. Svinīgajā atklāšanā piedalījās arī Satiksmes ministrs Tālis Linkaits, ar kuru Liepājas SEZ vadība pārsprieda Liepājas ostas turpmāko pārvaldības modeli, paužot cerību, ka valdība nepārņems Liepājas ostu tā, kā tas jau izdarīts ar Rīgas un Ventspils ostām.

Esošo sliežu ceļu rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve nepilnu divu kilometru garumā starp Liepājas dzelzceļa staciju un ostu notika ES Kohēzijas fonda projekta ietvaros par aptuveni 2,4 miljoniem eiro. Naudu ieguldīja, lai paātrinātu kravu pārvadājumus, kas notiks jau pa diviem paralēliem sliežu ceļiem, kā arī, lai atvieglotu ostas tuvumā esošās maģistrālās ielas pārbrauktuvi.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits uzsver, ka rekonstrukcija netraucēs Liepājas ostai, jo tajā kravas ir diversificētas – nav paļaušanās tikai uz viena veida kravām. Tas redzams arī pēc decembra un janvāra rādītājiem, ka kravu apjomi ir stabili.

Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš stāsta, ka šī dzelzceļa vagonu intensitāte atsevišķos laika posmos ir ļoti liela. Vēl viens savienojošais dzelzceļš dod iespēju pa divām sliedēm šķērsot pārbrauktuvi.

Satiksmes ministra vizītes laikā tika pārrunāts arī Liepājas ostas turpmākais pārvaldības modelis. Līdz šī gada 1. jūlijam valdībai jāizstrādā koncepcija visu Latvijas ostu pārvaldībai. Liepājas SEZ pārvalde cer, ka valdība nepārņems Liepājas ostu tā, kā tas izdarīts Rīgas un Ventspils ostu gadījumā. Liepājas domes priekšsēdētājs un Liepājas SEZ valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vilnītis atzīst, ka tiek darīts viss, lai valdība nepārņemtu Liepājas ostu. J. Vilnītis uzskata, ka tas būtu vissliktākais, jo tad Rīgā tiktu lemts viss par Liepāju, un diez vai rīdziniekiem Liepāja būs sirdij tik tuva, kā pašiem liepājniekiem.

Liepājas ostā pagājušajā gadā pārkrauti 7,334 miljoni tonnu kravu, kas ir par 2,7% mazāk nekā 2018.gadā. Savukārt šī gada janvārī, attiecībā pret pagājušā gada pirmo mēnesi, atkal vērojams neliels kravu apjoma kāpums.

 

Sižeta autori:
Inese Ķestere
Elvijs Puķēvics
TV Kurzeme

 

 

Spread the love