Šonedēļ uzsākta Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrāde. Tā kā parka teritorijā ietilpst 11 novadi, un tajā saimnieko ap septiņiem tūkstošiem privātīpašnieku, plāna izstrādē speciālistiem jaņem vērā ne tikai dabas, bet arī saimnieciskās intereses. Lai apzinātu iesaistīto pušu viedokļus un priekšlikumus, Dabas aizsardzības pārvalde organizē informatīvas sanāksmes.

Gaujas Nacionālais parks ir lielākais un vecākais nacionālais parks Latvijā. Tas aptver 92 tūkstošu hektāru platību un dibināts, lai aizsargātu tajā sastopamās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, Gaujas senieleju un mežus. To, kā šo teritoriju apsaimniekot, ņemot vērā gan dabas, gan saimnieciskās intereses, paredz aizsardzības plāns, ko speciālisti izstrādās 10-12 gadu periodam.

DAP Dabas aizsardzības departamenta vadītāja Gita Strode min plāna primāros mērķus – noteikt, cik daudz kas un kur ir jāsaglabā, kas ir tie faktori, kas apdraud dabas vērtību saglabāšanu un kā šos faktorus novērst. Tāpat arī uzmanība tiks pievērsta tam, ko var risināt caur apsaimniekošanu un kas jādara caur likumdošanu.

Gaujas Nacionālā parka aizsardzības plāna izstrāde notiek paralēli dabas skaitīšanai. Speciālisti uzsver, ka skaitīšanas mērķis nav ieviest jaunus aizliegumus, bet gan apzināt aizsargājamo sugu un biotopu izplatību. Jāpiebilst, ka līdz šim eksperti jau atklājuši jaunus iežu atsegumus.

Rolands Auziņš, DAP Vidzemes reģionālās administrācijas direktors informē, ka iežu un alu eksperti jau tagad iet dabā, taču pārējie eksperti sāks to darīt no 1. maija. GNP noteikumi nosaka – 1. maijā var sākt veikt sugu un biotopu inventarizācijas.

Vides konsultants Gatis Eriņš stāsta, ka pēdējos trīs ziņojumos par bioloģiskās daudzveidības stāvokli mežos situācija tiek vērtēta kā slikta. Viņš atgādina, ka teritorijās ir jāsaglabā šie meži, lai saglabātu dzīves vidi virknei sugu, kas gan interesantas no zinātnes viedokļa, gan nozīmīgas ekosistēmas stabilitātes pastāvēšanai.

Dabas skaitīšanas rezultāti būs Gaujas Nacionālā parka aizsardzības plāna izstrādes pamats, un tie ļaus mērķtiecīgāk plānot saimniecisko un uzņēmējdarbību parka teritorijā. Plānā iekļautā informācija par iespējamajām aktivitātēm atvieglos dažādus administratīvos procesus un iespējas piesaistīt finansējumu. Lai rastu visām pusēm pieņemamu parka apsaimniekošanas risinājumu, speciālisti aicina iesniegt priekšlikumus un plāno organizēt sanāksmes arī turpmāk.

 

Sižeta autori:
Santa Baumane
Emvats Mosakovskis
VTV

 

Spread the love