Pārbaudot nesen rekonstruēto Jēkabpils ielu asfalta paraugus, konstatētas vairākas neatbilstības, kas var ietekmēt uzklātā asfalta seguma kvalitāti. Asfalta paraugu pārbaudes pēc pašvaldības pasūtījuma veica uzņēmums SIA “Ceļu eksperts”. Tika vērtēts gan asfalta kārtu biezums, gan paliekošā porainība. Pēc tam šie dati tika salīdzināti ar projektā iekļautajām prasībām un ceļu specifikāciju.

Galvenā vieta, kur konstatētas nepilnības, ir Zaļā ielā Jēkabpilī. Pārbaudēs konstatēts gan nepietiekams asfalta biezums, gan pārāk liela porainība. SIA “Ošukalns”, kas veica būvdarbus šajā objektā, akceptē rezultātus un kā ticamāko iemeslu šādai situācijai min asfalta klājēja defektu.

SIA “Ošukalns” Ceļu būves nozares vadītājs Jānis Hauka stāsta, ka darbi tika veikti ar nomas klājēju, kuram tika konstatēts defekts. Defekts tika piefiksēts, bet diemžēl ne tik laicīgi, lai šo problēmu novērstu. Viņš min, ka ir jāsaprot neatbilstošā ceļa posma garums, cik garā posmā ir šī neatbilstība, un par šo neatbilstību jārunā tālāk atbilstoši līgumam.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps min, ka drīzumā būs zināms neatkarīga būvinženiera viedoklis un ieteikumi, kā pēc iegūtajiem rezultātiem vajadzētu rīkoties.

Pastāv iespēja, ka būvniekam nāksies konkrēto ielas posmu pārtaisīt vai arī par nepilnībām tiks pagarināts garantijas laiks. Tāpat arī iespējams, ka būvniekam tiks uzlikts naudas sods. Kādu risinājumu ieteiks neatkarīgais eksperts un par ko vienosies Jēkabpils pilsētas dome un SIA “Ošukalns” – to plānots noskaidrot līdz februāra beigām.

 

Sižeta autori:
Sandra Paegļkalne
Kaspars Daņiļevičs
Vidusdaugavas televīzija

 

Spread the love