Atbildīgajā Saimes komisijā aizvien turpinās jaunveidojamo novadu robežu pārzīmēšana. Lēmums, ka Valkas novadā nākotnē iekļaus arī Trikātas pagastu pamatīgi satraucis vietējos iedzīvotājus. Trikātieši uzsver, ka viņi nav pret Valkas attīstību, bet gan iebilst par Beverīnas novada sadalīšanu un faktu, ka šādu lēmumu pieņem, neuzklausot iedzīvotāju viedokli.

Trikātietis Lauris Rozenbaks uz notikušo Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēdi nogādāja vairāk, nekā 600 iedzīvotāju parakstus par Beverīnas novada nedalāmību, taču komisijas lēmumu tas nemainīja. Lauris Rozenbaks uzskata, sanāksme bija vien izrāde, kurā klātesošie deputāti nobalsoja par jau iepriekš pieņemtu lēmumu. Viņš min, ka valsts pamatlikuma un iedzīvotāju domu ignorēšana ir nepieņemama.

Parakstu vākšanā aktīvi iesaistījās arī Ando Krūze. Pēc vakar aizvadītās komisijas sēdes Rīgā viņš saņēmis neskaitāmus satraukuma pilnus trikātiešu zvanus. Cilvēki ir neizpratnē, kā demokrātiskā valstī iespējams pārdalīt administratīvu teritoriju. Ando Krūze uzskata, ka tiek pārkāpts Satversmes otrais pants, kas nosaka, ka vara pieder tautai.

Lai gan Trikātas pagasts savulaik ietilpis Valkas rajona teritorijā, jau vēsturiski tam izveidojusies cieša saikne ar blakus esošo Brenguļu pagastu, piemēram, kopīga kapsēta un baznīcas draudze. Šobrīd arī liela daļa Trikātas iedzīvotāju strādā Valmierā, izmanto arī citus pakalpojumus pilsētā. Jāpiebilst, ka uz Valku no Trikātas šobrīd nekursē neviens autobuss.

Ando krūze min, ka iedzīvotāji cer gan uz pašvaldības, gan Satversmes tiesas darbībām. Viņi ir gatavi vērsties arī pie Valsts prezidenta.

Pašvaldība ir gatava cīnīties par Beverīnas novada nedalāmību. To apstiprina izpilddirektore Cilda Purgale, kura stāsta, ka iepriekšējās reformas rezultātā Trikāta tika atdalīta no Valkas, jo cilvēkiem bija neizdevīgi uz turieni braukt. Viņa ierosina, ka valdībai vajadzētu padomāt par īpaša statusa piešķiršanu Valkai, jo Latvijā nav citas tādas pilsētas, kur puse pilsētas ir vienā valstī, puse otrā.

Arī Burtnieku novada pašvaldība nav mierā ar Saeimas komisijas lēmumu, jo tas paredz Valkas novadā iekļaut arī Ēveles pagastu.

 

Sižeta autori:
Laura Jansone
Mārtiņš Balka
VTV

 

Spread the love