Pirms vairāk nekā diviem gadiem iesāktā Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada būvniecība Daugavpilī jau noslēgusies, bet joprojām to nav iespējams nodot ekspluatācijā. Tas saistīts ar būvdarbu laikā veiktām materiālu izmaiņām, ko būvnieki nav saskaņojuši ar atbildīgajām institūcijām. Turklāt problēmas joprojām nav atrisinātas arī ar kompensāciju izsniegšanu tiem iedzīvotājiem, kuriem būvniecības darbu dēļ mājās radušās plaisas.

2017. gada izskaņā tika sākti divlīmeņu automaģistrāles būvniecības darbi Daugavpilī Smiltenes ielā, ar mērķi novērst infrastruktūras pārrāvumu pilsētā un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas auto.

Pārvada būvniecība ierobežojusi piekļuvi turpat blakus esošajiem īpašumiem, kā arī dažiem netālu esošiem namiem būvdarbu rezultātā konstatētas plaisas sienās, logu aiļu sašķiebšanās un citi bojājumi.

Jeļena Korsaka ir viena no tiem iedzīvotājiem, kuras mājai būvdarbu laikā radušies bojājumi. Viņa min, ka kompensācijas tiek solītas, tomēr vēl nekas nav mainījies.

Daugavpils domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis uzskata, ka būvnieki diez vai būs gatavi bez diskusijām uzņemties savu atbildību un maksāt par veicamajām ekspertīzēm, lai gan šīs izmaiņas ir notikušas viņu darbības rezultātā. Viņš pauž bažas, ka tas gulsies uz pašvaldības pleciem.

Noslēdzot līgumu ar būvfirmu, tika iekļauts speciāls punkts saskaņā ar tiesiskās atbildības apdrošināšanu. Proti, zaudējumu nodarīšanas gadījumā cietušajiem paredzēta kompensācija 30 tūkstošu eiro apmērā. Pārvada nodošana ekspluatācijā iestrēgusi arī jautājumā par nesaskaņotu materiālu izmantošanu objektā. Būvniecības valsts kontroles biroja inspektoriem apsekojot objektu un veicot pārbaudes dokumentācijā, tika konstatētas neprecizitātes.

Igors Prelatovs, Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks stāsta, ka līdz šim nav līdz galam saņemta informācija un nav samaksāti arī gala maksājumi. Viņš min, ka ir finanšu ieturējums no būvuzņēmējiem, līdz ar to šobrīd pilsētas administrācija un darbinieki risina jautājumu ar būvniekiem par materiālu saskaņošanu.

Šobrīd tiek skaidroti apstākļi, kāpēc Daugavpils divlīmeņa pārvada celtniecības laikā varēja notikt materiālu nomaiņa, bet tikai pēc visu konstatēto trūkumu novēršanas, būvniecības dokumentācija tiks atkārtoti iesniegta izskatīšanai Būvniecības valsts kontroles birojā.

 

Sižeta autori:
Liene Virza
Aleksandrs Fedotovs
LRT+

 

Spread the love