Vienā no kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmuma ”Laflora” izstrādātajiem purviem jau gandrīz gadu noris detalizēta izpēte iecerei izveidot vēja elektrostaciju parku. Kā norāda uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, šāda ideja radusies gan domājot kā izstrādāto purvu, kas ir uzņēmuma īpašumā, tālāk izmantot, gan domājot kā samazināt klimata pārmaiņas. Vēja elektrostaciju parku iecerēts veidot Jelgavas novada Kaigu purvā.

Kā viena no iecerēm ir izmantot saražoto ”zaļo enerģiju”, lai daudzveidotu uzņēmuma darbības nozares, un, iespējams, veidotu arī sadarbību ar blakus esošajiem lielogu melleņu audzētājiem.

Uldis Ameriks , SIA”Laflora” valdes priekšsēdētājs, vēlas uzsvērt, ka vēja parks dod iespēju purvam dzīvot tālāku dzīvi, piebilstot, ka tā izveide nav galamērķis, bet tikai viens no pieturas punktiem, lai tālāk attīstītu teritoriju.

Uzņēmums iecerējis purvā apmēram 10 ha platībā izvietot 22 vēja turbīnas, kas gadā spētu saražot apmēram 300 000 Mwh, kas pielīdzināms 5% no visas Latvijas gada elektroenerģijas patēriņa. Vēja parka izbūves teritorija atrodas salīdzinoši nomaļā vietā, tāpēc būtisku iebildumu no iedzīvotājiem sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā nebija.

Sabiedrības iniciatīvas pārstāvim Aināram Sviklim, kurš iebilst pret ieceri vēja elektrostaciju parku būvēt uz lauksaimniecības zemēm, pretenziju nav. Viņš uzskata, ka tam tāpat kaut kur ir jābūt, uzsverot, ja iedzīvotājiem netraucē, tas ir veiksmīgs risinājums – būvēt vēja parku nomaļā vietā.

Lai izvērtētu ietekmi uz vidi, dabu un apkārtnes iedzīvotājiem, pētīts tiekot vienpadsmit virzienos. SIA”Estonian, Latvian&Lithuanian Environment” pauž, ka šobrīd tiek domāts par putniem un sikspārņiem. Problēmjautājums, kas skar cilvēkus, ir mirguļošana, uzsverot, ka attālums, kurā tā var ietekmēt ir lielāks nekā 500 metri vai kilometrs. Tiek piebilsts, ka nepieciešams sabalansēt arī vides risku, jo iecerētā vēja parka apbūves teritorija atrodas tur, kur saimnieciskā darbība norisinās gan purvā, gan pieguļošajos mežos.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana plānota jau februāra beigās vai marta sākumā. Ja kavēšanās nebūs, vēja parka būvniecību iecerēts sākt 2022. gadā.

Sižeta autori:
Sandra Leitāne
Andris Pāns
TV Spektrs

 

Spread the love