Deinstitucionalizācijas projekta plānā līdz 2023.gadam paredzēts slēgt trīs ilgstošās sociālās aprūpes centrus. Divi no tiem jau ir slēgti. Šobrīd, atrunājoties ar krāsns apkuri un ēkas nolietojumu, tiek slēgta sociālās aprūpes centra Latgale filiāle Lubānā. Tā rezultātā, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, no maza, mājas videi pietuvināta pansionāta tiek izvesti uz vietām, kur dzīvo līdz pat pieciem simtiem klientu. Būtiski, ka lēmums par slēgšanu pieņemts uz dokumentācijas un novecojušu fotogrāfiju pamata, klātienē neapsekojot iestādi. Tādēļ, lūdzot Labklājības ministrijas un centra ”Latgale” vadības paskaidrojumus, pēc lubāniešu ierosinājuma, jautājums tika skatīts Saeimas Sociālo un darba jautājumu komisijā.

Slēgt slēgšanas pēc, nerēķinoties ar cilvēkiem, pārkāpjot pašu deklarētās deinstitucionalizācijas procesa vadlīnijas – šāds viedoklis klātesošajiem radās, klausoties Labklājības ministrijas skaidrojumā par Valsts sociālā aprūpes centra “Latgale” Lubānas filiāles slēgšanu. Pārliecinoša atbilde uz jautājumiem, vai ēkas nolietojums un krāšņu apkure ir patiesie slēgšanas iemesli un kādi būs reālie ieguvumi, netika saņemta.

“Pansionāts, kas ir bijis jau iekārtots mājīgi un kur ir bijušas nodrošinātas arī klientiem dažādas nodarbes, aktivitātes, faktiski ir ticis tā brutāli aizslēgts,” atzīst LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride.

Savukārt biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pārstāve Dita Rituma atzina: “Neviens cilvēks netika pārcelts uz sabiedrībā balstītu pakalpojumu, viņi vienkārši mehāniski tikai pārvietoti uz citām ilgstošās aprūpes iestādēm. Šī te pārvietošana tādā veidā, kā viņa notiek, ar tekstu, ko mēs tikko dzirdējām- izvešana, turēšana,nu, pat pret dzīvniekiem tā neizturas.”

“Tā lielākā traģēdija šajās reformās – cilvēks pazūd un viņš vairs nav centrā, un centrā ir iestādes, centrā ir būves. Un, skaidrs, ka problēmas ir gan, kas strādās šeit, ir personāla trūkumi un ir naudas trūkumi, bet konkrēti šajā iestādē tādu nebija. Un jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Ja tas bija tikai apkures dēļ, tad šobrīd to var sakārtot un vest cilvēkus atpakaļ, vai ne?” sašutumu pauda LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas locekle Evita Zālīte-Grosa.

Viedoklis par slēgšanu ir arī Saeimas deputātam Normundam Žunnam, kurš saskatot būtiskas pretrunas pušu sniegtajā informācijā, bija devies filiāli apsekot klātienē: “Tas, ko es tur redzēju, bija ģimeniskai videi tik pietuvināta. Jā, viņi dzīvoja kā savās mājās. Es šobrīd neesmu saņēmis atbildi, kāpēc šī filiāle tiek likvidēta. Ugunsdrošība, kas tur bija pieminēta… Es redzēju šīs krāsnis. Es domāju, ka dažam labam, kurš ar malku kurina, mājās nav tik kvalitatīvi uzbūvētas krāsnis.”

Uzklausot Tiesībsarga biroja, sabiedrisko organizāciju un Lubānas pašvaldības viedokli un priekšlikumus, komisija nolēma lūgt Labklājības ministriju jautājumu skatīt atkārtoti. Jāpiebilst, ka centra “Latgale” direktores Mārītes Grigānes viedoklis, kura ir patiesā slēgšanas iniciatore, šoreiz izpalika.

Sižeta autori:
Sandra Zariņa
Kārlis Kumsārs
Vidzemes televīzija

 

Spread the love