Pēc teritorijas izpētes, speciālisti secinājuši, ka piesārņojums bijušajā naftas bāzē Valmierā jau pēc dažiem gadiem varētu sasniegt Gauju. Valmieras pašvaldība jau ilgstoši meklē iespējas, kā īpašumu sakopt, taču nesekmīgi. Situāciju sarežģī tas, ka naftas bāzei ir vairāki īpašnieki, tostarp, maksātnespējīgā “Latvijas nafta”, kas nav ieinteresēta sadarboties. Uzņēmums jau vairākkārt mēģinājis savu īpašuma daļu pārdot, taču potenciālo pircēju summa par degradēto teritoriju ir pārāk liela. Tikmēr naftas piesārņojums turpina izplatīties.

SIA “East-West Transit” un AS “Latvijas nafta” juriste Iveta Zalpētere stāsta, ka neredz jēgu konstatēt piesārņojumu, ja pēc tam nepieciešami līdzekļi. ““Latvijas naftai” nav tādu līdzekļu, kurus varētu investēt, lai teritoriju rekultivētu. “Latvijas nafta” ir maksātnespējas procesā. Ir ļoti lielas saistības pret kreditoriem jānosedz. Ja pareizi atceros – 17 miljoni.”

Valmierietis Edgars Egons Eiduks ļāva aplūkot bijušo naftas bāzes teritoriju, kurā arī viņa meitai pieder daļa zemes. To jau vairākus gadus nomā uzņēmums “East West Transit”, kas ir uzņēmuma “Latvijas nafta” akcionārs. Nekādu saimniecisko darbību tas šeit neveic – platība ir aizaugusi un nekopta. “Es viņiem arī piedāvāju, lai pērk zemi – atpērk un miers. Atteicās. Ko viņi domā tālāk – man nav zināms.”

Nekopti, pamesti un izdemolēti ir arī objekti un ēkas, kas pieder maksātnespējīgajam uzņēmumam “Latvijas nafta”. Savukārt, zeme uz kuras atrodas naftas bāze, ir valsts īpašums, kuru apsaimnieko “Privatizācijas aģentūra”. Ilgāku laiku galvenie saimnieki gan šeit bija bezpajumtnieki, kuri pastāvīgi tur dzīvoja. Teritorijā vairākkārt izcēlušies ugunsgrēki un par to, ka teritorija ir pilnībā pamesta, liecina arī fakts, ka apskates laikā uzietas cilvēka mirstīgās atliekas.

VUGD Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Skrastiņš stāsta, ka nopietnāka ēkas degšana bijusi apmēram pusotru gadu atpakaļ, tomēr tas nav palicis bez sekām. “Savā laikā šajā naftas bāzē, ar dažu dienu intervālu, notika divas nopietnas avārijas ar naftas produktiem. Ļoti daudzi simti degvielas, konkrēti, benzīns noplūda.”

Bijusī naftas bāze iekļauta piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā. Pirms diviem gadiem Vidzemes plānošanas reģions projektā “Insure” vēlējās veikt teritorijas piesārņojuma izpēti. „Privatizācijas aģentūra” darbus uzsākt neļāva, jo pret to iebilda zemesgabala nomnieks – “Latvijas nafta”, tāpēc izpēte organizēta blakus esošajā privātā teritorijā.

VPR projektu vadītāja Maija Rieksta atklāj, ka izpētes rezultāti parādīja to, ka teritorijā ir piesārņojums. “Tas, ka šis piesārņojums ir atrodams arī pieguļošajā teritorijā centrālajai daļai, liecina par to, ka centrālā daļa visticamāk ir ļoti piesārņota.”

Valmieras pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums skaidro, ka zemes īpašnieku neizdarības dēļ tika zaudēti līdzekļi, kas bija paredzēti katram projekta partnerim konkrētas teritorijas izpētei. “Mūsu, kā pašvaldības, rokās nav tāda likumdošanas mehānisma, lai mēs varētu arī kaut kādā likuma vārdā uzspiest īpašniekiem, lai šīs teritorijas attīrīšanas darbības notiek.”

Likums “Par piesārņojumu” gan paredz, ka visus izdevumus, kas saistīti ar izpēti un sanācijas pasākumiem, sedz piesārņojošās darbības operators vai zemes īpašnieks. Iesaistītās puses pieļauj, iespējams, tāpēc naftas bāzes īpašnieki sadarboties nevēlas.

“Latvijas naftas” pārstāve teic, ka uzņēmums teritorijā neplāno nekādu darbību, un pēc trim neveiksmīgām izsolēm joprojām cer īpašumu atsavināt par pēc iespējas augstāku cenu. To iegādāties vēlas arī Valmieras pašvaldība, bet vietvara uzskata, ka 120 tūkstoši eiro par šādu piesārņotu, degradētu teritoriju ir pārāk liela summa. Turklāt arī valstij piederošais zemesgabals naftas bāzē nevar tikt privatizēts vai atsavināts citām personām, jo “Latvijas naftai” ir zemes pirmpirkuma un nomas tiesības. Valmieras pašvaldība gan apņēmusies sarunas turpināt, lai nepieļautu piesārņojuma nokļūšanu Gaujā.

Sižeta autori:
Santa Baumane
Emvats Mosakovskis
Vidzemes TV

 

Spread the love