Ap divi tūkstoši Īslīces, Codes un Ceraukstes pagastu iedzīvotāji, nemainot dzīves vietu, iespējams kļūs par baušķeniekiem. Tas varētu notikt, ja tiks apstiprināts jaunais Bauskas novada teritorijas plānojums, kurā iekļauts priekšlikums paplašināt pilsētas robežas. Lai gan piecu ciemu teritorija praktiski jau gandrīz ir saplūdusi ar pilsētu, daudzi iedzīvotāji juridiski nevēlas kļūt par pilsētniekiem.

Uzsākot darbu pie teritoriālā plānojuma 2020. – 2030. gadam, tajā iekļauts arī priekšlikums paplašināt pilsētas teritoriju un vienlaikus arī iedzīvotāju skaitu, pievienojot esošajai pilsētas teritorijai piecus Īslīces, Codes un Ceraukstes pagastu teritorijās esošos ciemus.

Kā atzīst Bauskas novada teritorijas plānotāja Dace Platonova, pilsēta būs ieguvēja: “Pilsēta kļūs spēcīgāka. Ja mēs vispār plānojam pilsētas attīstību, tad šis solis no plānošanas viedokļa ir pareizs, un tādējādi tikai tiks sakārtotas tās lietas, kas jau dabiski notiek. Piepilsētas aglomerācijai veidojoties pilsēta jau ir paplašinājusies.”

Šādas izmaiņas skartu apmēram 2000 iedzīvotāju, tostarp arī uzņēmējus. Attieksme pret iecerētajām pārmaiņām gan ir visai dažāda. Bērzkalnu ēdināšanas uzņēmumā uzskata, ka apgrūtinājumi ko nes līdzi adrešu maiņa esot tīrais nieks, bet paplašināšanās biznesa attīstībai nāktu tikai par labu.

Jauncodē atrast vietu, kur pilsēta robežojas ar pagastu, ir visai grūti pat skatoties kartē. Arī ūdens un kanalizācijas sistēma jau šobrīd esot no Bauskas, bet centralizētās apkures neesot, tomēr uzrunātās dāmas vēlmi pievienoties pilsētai nepauž.

Teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana ilgs līdz 14. novembrim. Šajā laikā iedzīvotāji var savu viedokli izteikt arī aptaujas anketās, un pašvaldība sola, ka, ja vairākums būs “pret” šādu pilsētas paplašināšanu, tas tikšot ņemts vērā.

Sižeta autori:
Sandra Leitāne
Andris Pāns
Zemgales reģionālā televīzija

#Labākai ikdienai

 

Spread the love