Valmieriete Linda Apine sazinājās ar ReTV redakciju, atsūtot bildes ar Sporta ielas slikto stāvokli. Rudenī un pavasarī iela ir gandrīz necaurstaigājama, to klāj bedres un milzīgas peļķes, kas dažviet izveidojušās pat visa ceļa  platumā un tāpēc sausām kājā ir grūti tikt cauri.  Linda saka, ka iedzīvotāji jau vairākus gadus cīnās, lai pa Sporta ielu var pārvietoties bez makšķernieku zābakiem līdz viduklim.

Kā stāsta valmierietis Dzintars Apinis, Sporta ielā nav novadgrāvju. Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja Rita Jemiška apstiprina, ka iela ir sliktā stāvoklī: “Mājas ir cēluši cilvēki un pacēluši savus gruntsgabalu augstāk, un iela tiešām ir ūdenī. Problēma ir jau ilgāku laiku, jo šī iela ir plakana, tai nav nekāda garena profila, līdz ar to ūdens dabīgi nenotek uz zemāku vietu.”

Ar lūgumu ielu sakārtot, iedzīvotāji Valmieras domē vērsušies vairākkārt, taču nesekmīgi. Pērn atbildot uz valmieriešu iesniegumu, pašvaldība solīja meklēt risinājumu, norādot, ka situācija ir gana sarežģīta. Attīstoties dzīvojamo māju apbūvei, Sporta ielā nav atstāti grāvji. Tie aizbērti un iela palikusi ieplakā, attiecībā pret apkārtējo apbūvi. Turklāt tās nomalē ir izbūvēti kabeļi un citas komunikācijas sistēmas, kas grāvju izveidi ievērojami apgrūtina. Problēmas rada arī iebrauktuves.

Arī pēc vairākām dienām ierodoties aplūkot Sporta ielas stāvokli, tās stāvoklis nav būtiski uzlabojies, tomēr ceļš tiek greiderēts. Iedzīvotāji gan saka, ka ilgtermiņā tas nav risinājums. Lai rastu visiem pieejamu risinājumu, pērn pašvaldība veica teritorijas izpēti un izstrādāja tehnisko projektu, kā lietus ūdeni savākt.

Rita Jemiška skaidro, ka pašvaldībai neizdodas aizņemties naudu no valsts kases tādā apjomā kā nepieciešams, tāpēc šie darbi tiek atlikti: “Kaut ko solīt, vai, ka krasi kaut kas uzlabosies, es šajā brīdī nevaru, jo mēs nezinām, vai būs pieejami līdzekļi, lai mēs varētu izbūvēt lietus kanalizāciju. Tas ir gan Skolas ielā, gan Sporta ielā, un pēc tam sakārtot virsmas apstrādi. Mēs par šo visu jau bijām domājuši, mēs bijām domājuši četrus kilometrus pilsētā noklāt ar dubulto virsmas apstrādi, bet diemžēl šajā gadā mums neizdevās neviens metrs, tikai naudas dēļ.”

Sižeta autori:
Santa Baumane
Kalvis Krūmiņš
Reinis Žagariņš
Vidzemes TV

 

Spread the love