Robežjautājumi, robežtēmas, kas aktuālas Latgalē daudzu gadu garumā, atsevišķām no tām mēģināts rast risinājumu, atsevišķām izdevies, citām neizdodas tik vienkārši. Jauns TV un radio raidījumu cikls “Par robežām bez robežām” centīsies rast atbildes uz šiem robežjautājumiem, ieklausoties sabiedrības, tēmas atklāsmē un aktualizēšanā iesaistīto un nozares ekspertu viedoklī.

No 22. septembra svētdienās plkst. 16:00 kanālā ReTV būs skatāms jauns raidījums par Latgalei aktuālām sociāli politiskām tēmām latviešu valodā, ko veido Latgolys entuziastu grupa Biļdis. Raidījumu ciklā tiks vēstīts par Latgali – stiprinot nacionālo mediju telpu, izpētot valsts drošības apdraudējumus no Latvijas austrumu pierobežas un Eiropas savienības ārējās robežas skatupunkta laikā, kad aktualizēts jautājums par pierobežas mediju telpas stiprināšanu, informējot sabiedrību par riskiem, risinājumiem, akcentējot sabiedriski politisko procesu analīzi mūsdienās.

Raidījumā tiks atspoguļotas tēmas, kuras ir aktuālas un izsaukušas diskusijas ne tikai Latgales reģiona, bet arī visas Latvijas mērogā, kuras ir pētnieciskās žurnālistikas redzeslokā (Latgales karogs un tā lietojums, latgaliešu sabiedrisko organizāciju darbība, Latgales kultūrtelpas atšķirības, administratīvi teritoriālā reforma Latgalē, pāreja uz latviešu valodu un Latvijas vēstures kursa apguve mazākumtautību skolās u.c.). Raidījums palīdzēs izprast Latvijas pierobežas mediju telpas atšķirības un skaidros sociālpolitisko problēmu cēloņus, ar nozares ekspertu piesaisti meklēs risinājumus un atbildes tiem.

Raidījums top ar programmas “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” atbalstu. Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu cikla “Par robežām bez robežām” saturu atbild tā veidotāji – Latgolys entuziastu grupa Biļdis.

Spread the love