Durbes parkā Tukumā paveikti apmēram 80% no 11. jūnija vētras seku likvidēšanas darbiem. Tukumnieku iecienītā atpūtas vieta gan tagad ieguvusi daudzus celmiem klātus tukšus laukumus. Pašvaldība, kas ir šīs vietas īpašnieks, kā arī Valsts meža dienests norāda, ka Durbes parks juridiski esot mežs uz kuru attiecas meža likums, un viss esot izdarīts atbilstoši likuma prasībām.

Tukumnieku iemīļotajā pastaigas vietā, tā sauktajā Durbes parkā, 11. jūnija vētra atstājusi neizdzēšamus vaibstus. Augustā 36 ha lielajā meža teritorijā uzsākti vētras seku likvidēšanas darbi. Iedzīvotāju viedokļi gan atšķiras jautājumā, vai vētras gāztos kokus vajadzēja no meža izvākt.

Kopumā vētras seku likvidēšanā ir iesaistītas vairākas firmas, bet Durbes parka izstrādi veica SIA”Mežasīļi”. Cenu aptaujā uzvarējušajai firmai esot dots uzdevums novākt visus kritušos kokus, bet cik tādu bijis, neesot zināms.

Tukuma novada ainavu arhitekte Maija Fogele:

“Tika norādītas vietas, kur tas bija jādara, bet to skaitu nav iespējams norādīt. Vietām koki bija sakrituši cits citam virsū, pat celmus nevarēja redzēt. Bija vietas, kur bija sagāzušies desmitiem koku.”

Kā stāsta firmas pārstāvji, darbi esot veikti maksimāli saudzīgi, un nozāģēts neesot neviens lieks koks.

Durbes parka izveide sākusies jau 19. gadsimtā grāfa Mēdena laikā. Lai gan daļa vēsturisko stādījumu saglabājusies, mūsdienās teritorijai neesot parka statuss. Valsts meža dienesta pārstāvis, kurš parku apskatījis pagājušajā nedēļā, pārkāpumus neesot saskatījis. Vētrā nolauzti divi dižkoki, par ko DAP sastādījusi aktu. Pašreiz no meža izvesti vairāk nekā 460 kubikmetru koku, no kuriem lielākā daļa esot malka.

Cik izmaksās vētras seku likvidācija nodokļu maksātājiem, vēl precīzi neesot zināms. Pašreiz tiek lēsts, ka tie varētu būt vairāki desmiti tūkstoši eiro.

Sižeta autori:
Sandra Leitāne
Andris Pāns
Zemgales reģionālā televīzija

Spread the love